Pneumatske prskalice

Pneumatske prskalice

spruehgeraet_meclube

 

 

Pneumatske prskalice za prskanje sa niskoviskoznim uljem, sredstvima za čišćenje i dezinfekciju i drugim medijumima. Uređaji se mogu korisitit sa 3/4 kapaciteta rezervoara i to nezavosno od dovoda komprimovanog vazduha.

 

Kod permanentnog priključka na vazduh može se korisiti 100% kapaciteta rezervoara. Koristi se i za pranje sitnih delova. Pri tome se sa pogonom od 0,5 bara četkica kontinuirano napaja sa sredstvom za pranje delova.

 

Alternativno se delovi mogu prati i u posudi. Poklopac se koristi kada je uređaj isključen, a pri upotrebi se pričvišćuje na zadnji deo uređaja ili se skroz otklanja.

 

 

 

 
pdf-icon.fw

 

Za više informacije daunlodujte katalog.
MECLUBE prskalice

Da bi pogledali katalog u PDF- formatu, daunlodujte ADOBE reader.

 

 

nebulizzatore