Izjava o zaštiti podataka

Izjava o zaštiti podataka

 

Preuzimanje podataka na veb-sajtu www.renotherm.at

Zaštita Vaših ličnih podatak nam je posebno važna. Vaše podatke obrađujemo isklučivo na osnovu zakonskih odredba (Opšta odredba o zaštiti podataka, Zakon o telekomunikacijama 2003) Sa ovim informacijama o zaštiti podataka Vas obaveštavamo o najbitnijim aspektima obrade podataka u okviru veb-sajta www.renotherm.at.

Izjava u nastavku Vam daje uvid o tome šta se dešava sa Vašim ličnim podacima kada posetite veb-sajt www.renothem.at, koje podatke preuzimamo i za šta ih koristimo. Takođe Vam daje objašnjenje kako i s kojim razlogom to radimo.

Lični podaci su podaci na osnovu kojih možete biti indentifikovani. Surfovanje i traženje informacija na ovom veb-sajtu je moguće bez davanja ličnih podataka.

Preuzimanje podataka na ovom veb-sajtu vrši Claudio Hofmann, Reno-therm GmbH, Gnigler Strasse 28, 5020 Salzburg.

 

Prenos i sigurnost podataka:

Ovaj veb-sajt poseduje SSL- serzifikat. Na taj način se korisnički podaci prenose kodirano i samim tim i sigurno. Ipak skrećemo pažnji na to, da prenos podataka putem interneta može da ima sigurnosne nedostatke. Potpuna zaštita podataka od pristupa trećih lica je nemoguća.

Pažljivo i sigurno ophođenje sa ličnim podacima se za nas podrazumeva. Štitimo podatke korisnika i mušterija od neovlašćenog korišćenja i gubitka. Podatke koriste isključivo određena i ovlašćena lica.

Lične podatke koje nam na ovom veb-sajta šaljete u elektronskom obliku kao npr. ime, imejl-adresu, poštansku adresu ili druge lične podatke, koristimo samo u navedene svrhe, čuvamo ih na sigurnom mestu i ne prosleđujemo ih trećim licima.

 

 

 

Korišćenje ličnih podataka u okviru kontaktiranja:

 

Kontaktni obrazac

U okviru korišćenja kontaktnog obrazac, cuvamo Vaše tamo navedene podatke radi obrade Vašeg upita i za slučaj dodatnih pitanja. Sa unošenjem podataka u kontaktni obrazac dajete saglasnost da Vaši podaci (ime i imejl-adresa) budu čuvani u firmi Reno-therm GmbH, Gnigler Strasse 28, 5020 Salzburg. Te podatke ne prosleđujemo bez Vaše posebne saglasnosti. Saglasnost možete opozvati u svako doba putem imejla na office@renotherm.at. Podaci koje ste naveli u kontaktnom obrazcu, se prema tome obrađuju isključivo na osnovu Vaše saglasnosti (član 6 stav 1 slovo a Opšte odredbe o zaštiti podataka). Opozivom se ne dotiče pravna ispravnost obrade podataka pre opoziva. Korišćenje kontaktnog obrazca dozvoljeno je samo osobama koje su navršile 14. godinu zivota. Korišćenjem kontaktnog obrazca potvrđujete da ste navršili 14. godinu života.

Svrha čuvanja podataka: Obrada Vašeg upita, zakazivanje termina, dostava ponuda i informacionog materijala.

Trajanje čuvanja podataka: Podaci koje ste naveli u kontaktnom obrazcu ostaju kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete Svoju saglasnot za čuvanje podataka ili svrha čuvanja podataka više ne bude data (npr. kada je završena obrada Vašeg upita).

Stupanje u kontakt putem imejla:

Kada s nama stupate u kontakt putem imejla i pošaljete nam lične podatke kao npr. ime, mejl-adresu, poštansku adresu ili druge lične informacije, onda te podatke koristimo samo u navedene svrhe, sigurno ih čuvamo i ne prosleđujemo ih trećim licima.

Svrha čuvanja podataka: Obrada Vašeg upita, zakazivanje termina, dostava ponuda i informacionog materijala.

Trajanje čuvanja podataka: Podaci koje ste naveli u kontaktnom obrazcu ostaju kod nas sve dok ne zatražite da ih izbrišemo, opozovete Svoju saglasnot za čuvanje podataka ili svrha čuvanja podataka više ne bude data (npr. kada je završena obrada Vašeg upita). Obavezujuće zakonske odredbe- pre svega rokovi čuvanje- ostaju netaknuti.

 

Server-log-fajlovi

Provajder sajta www.renotherm.at iz tehničkih razloga koristi i čuva informacije o Vašem pristupu u takozvanim server-log-fajlovima, koje nam Vaš pretraživać automatski prosleđuje. U pitanju su sledeće informacije:

Sajt koji ste posetili (URL)
Tip i verzija pretraživaća
Korišćeni operativni sistem
Upućivač (Referrer) URL (predhodno posećeni sajt)
Hostname / IP-adresa računara posetioca
Vreme kada je zahtev upućen serveru

 

Ti podaci ne mogu bez provere dodatnih izvora biti povezani sa određenom osobom. Ne vrši se povezivanje tih podataka sa drugim izvorima podataka. Server-log-fajlove koristimo radi funkcionisanja, sigurnosti i optimiranja naše onlajn ponude. Te podatke ne istražujemo dalje, ukoliko se naš sajt ne koristi protivpravno. Ukoliko budu postojale sumnje na protivpravne aktivnosti, vršićemo naknadnu proveru server-log-fajlova.

 

 

Kolačići (eng. cookies)

Naš veb-sajt koristi takozvane kolačiće. To su mali tekstovni fajlovi koji se uz pomoć pretrživača odlažu na Vašem računaru. Ne prouzrokuju nikakvu štetu. Koristimo kratkotrajne kolačiće i to samo u periodu Vašeg korišćenja našeg sajta, kao i permanentne kolačiće, kako bi sačuvali informacije o posetiocima koji češće posećuju naš veb-sajt. Svrha korišćenja kolačića je optimiranje sajta za posetioce kao i prepoznavanje posetilaca kako bi pri ponovnoj poseti mogli da predstavimo što atraktivniji sajt i zanimljive sadržaje. Neki kolačići ostaju sačuvani na Vašem računaru, sve dok ih vi ne izbrišete. Oni nam omogućavaju da pri sledećoj poseti prepoznamo Vaš pretraživač. Ako to ne želite možete svoj pretraživač podesiti tako da Vas informiše o postavljanju kolačića, tj. mogućnosti deaktiviranja kolačića. U slučaju deaktiviranja kolačića funkcionisanje našeg veb-sajta može biti ograničeno.

Usluge trećih strana

 

Google veb fontovi 

Na našem sajtu radi dopadljivog predstavljanja fonta koristimo google fontove kojima raspolaže Google LLC. Ti veb fontovi se automatski prenose u memoriju vašeg pretrživača. Iz tog razloga pretraživač koji koristite mora da se poveže sa google-ovim serverima. Na taj način google dobija informaciju da je preko Vaše IP-adrese pristupljeno našem veb-sajt. Ako Vaš pretraživač ne podržava veb fontove ili ne dozvoljava pristup, koristi se standardni font Vašeg računara. Dalje informacije o google veb fontovima možete naći ovde i u goglovoj Izjavi o zaštiti podataka.

 

Jutjub (eng.YouTube)

Za korišćenje videa naš sajt koristi usluge Jutjuba- YouTube LLC , 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA, vertreten durch Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Uobičajeno već pri otvaranju sajta koji sadrži videe, Jutjubu se šalje Vaša IP-adresa i instaliraju se kolačići na Vašem računaru. Mi smo međutim u neše Jutjub-videe dodali modul sa proširenom zaštitom podataka (pri tome Jutjub koristi usluge Double Klick-a od google-a koji prema Izjavi o zaštiti podataka ne preuzima lične podatke). Na taj način Jutjub ne čuva nikakve informacije o posetiocima našeg sajte sve dok ne pogledate video. Tek kada kliknete na video Jutjubu se prosleđuje Vaša IP-adresa i informacija da ste pogledali video. Ako ste ulogovani kod Jutjuba onda se ta informacija dodaje Vašem korisničkom računu (to možete izbeći ako se pre otvaranje videa izlogujete sa Jutjuba).

Nemamo informacije o mogućem korišćenju Vaših podatak od strane Jutjuba, niti uticaj na to. Dodatne informacije o tome možete naći ovde. Pored toga skrećemo pažnju na mogućnost deaktiviranja kolačića kao što je gore navedeno (pasus kolačići).

 

Google mapa

Da bi našim posetiocima prikazali mesto  sedišta naše firme, postavili smo link ka karti Google mapa. Ta karta je samo eksterni tekstualni link i nije deo našeg veb-sajta. Ukoliko budete koristili taj link, imajte u vidu uslove za korišćenje google mapa

 

Vaša prava

 

Opoziv Vaše saglasnosti za obradu podataka

Imate suštinsko pravo na informisanje, brisanje, ograničenje i prenošenje podataka kao i na opoziv Vaše saglasnosti. U vezi sa tim kao i u vezi sa pitanjima koji se tiču zaštite podataka možete nam se obratiti na dole (na kraju ove strane) navedenoj adresi.

Pravo na žalbu kod nadležnog nadzornog organa

Pored toga imate pravo na žalbu kod nadležnog nadzornog organa. Ukoliko mislite da obrada Vaših podataka krši Vaše pravo na zaštitu podataka ili da su Vaša prava na zaštitu podataka na neki drugi način kršena, možete se žaliti kod nadležnog nadzornog organa.

Pravo na prenos podataka

Imate pravo na pronos Vaših podatka, koje smo na osnovu Vaše saglasnosti ili ugovora automatski obrađivali, Vama ili nekom trećem licu i to u uobičajenom mašinski čitljivom formatu. Ukoliko zatražite prenos podataka trećem licu, izvršićemo prenos samo ako to bude tehnični izvodljivo.

 

Možete nas kontaktirati pod sledećim kontaktnim podacima:

Reno-therm GmbH
Gnigler Straße 28
5020 Salzburg - Austria
Telefon: +43-(0)662/645818-0
Faks: +43-(0)662/645818-20
imejl: office@renotherm.at