Uređaji za zamenu ulja za kočnice i menjače

Uređaji za zamenu ulja za kočnice i menjače

 

Bremsentleerer_meclube

 

Uređaj za zamenu kočionog ulja od nerđajućeg čelika, na komprimovani vazduh ili električni pogon za zamenu tečnosti u kočnim sistemima ili menjačima za sve vrste vozila.

Na osnovu odvojenih komora tečnost i komprimovani vazduh ostaju odvojeni, tako da nova tečnost za kočnice direktnim putem dospeva u vozilo.

Modeli br. artikla 080-1788-000 do 080-1792-000 imaju i dodatnu treću komoru, koja je napunjena sa vazduhom od 8 bara. Rezervoar omogućava punjenje ulja pod konstantnim pritiskom od 1 do 2 bara, bez permanentnog priključka na komprimovani vazduh.

Za vozila sa ABS sistemima za kočenje maksimalni pritisak za punjenje iznosi 1 bar.

 

 

 

 

pdf-icon.fw

 

Za više informacije daunlodujte katalog.

MECLUBE uređaj za zamenu kočionog ulja

Da bi pogledali katalog u PDF- formatu, daunlodujte ADOBE reader.